We would love to hear from you!


Email us to share your experience at Terra.

You can also leave a review on our facebook page.


På vei til Annes yogatimer går jeg forbi i hvert fall 4–5 steder hvor jeg kan praktisere yoga. Men jeg gjør nettopp det – går forbi. For blant Trondheims mange yogaskoler og treningssentre med yoga, er det Annes timer som treffer meg best. Det er alltid høy kvalitet, samtidig er det lov å ha det artig og le av alt det rare vi prøver å få til. Yogaposisjonene jeg hatet mest da jeg begynte, har hun fått meg til å bli skikkelig glad i. Anne tar seg tid til hver enkelt, og du finner deg til rette uansett om du er fersk eller erfaren. 

~ Pia Lise Selnes


When I decided to give Yoga a try, I found myself in Anne's class. Her devotion, warmth, and expertise of teaching yoga immediately captured me. Somehow, she managed to help me stretch further than I had thought possible and tried poses that had seemed unreal to me just half an hour before. And I had fun doing so.

Anne is an incredibly devoted, driven, and capable teacher who can add an extra depth layer to her yoga lessons. She has the charisma, mission, and heart to inspire more than just striking a pose and takes you into the Yoga universe more deeply than any other teachers I've experienced.

~ Anke Weber Smit


I am not interested in yoga just on a physical level....I have some physical limitations. For me, yoga is more a personal journey in search of my true self, and Anne, with her authentic passionate involvement, is always providing a good exchange of energy and knowledge in an environment where I can practice feeling free from judgment or comparison even near to very experienced yogis. I feel seen and respected in my individuality. 

This is why I think Anne crosses the border between a Teacher and a Master, being also a great mentor for the exciting journey of coming back to the self.

~ Evelina Bruno


Anne is a very skilled yoga teacher. She's funny and creative and makes every yoga class very interesting, introducing topics and variations of great value.

Anne's ability of combining ordinary classes with amazing different kinds of workshops throughout the semester will give anyone the opportunity to get curious or just go deeper into different practices. I highly recommend Terra Yoga. 

Ana Castanheira 


Ved Norges Geologiske Undersøkelse har vi hatt en yogagruppe siden 2011, og vi har brukt Anne som instruktør siden starten. Under denne tidsperiode har vi nytt hennes brede undervisningserfaring og sett hennes store utvikling som instruktør. Anne har utviklet sin egen stil som verdsettes av mange. Yogagruppen på NGU har blitt større, med stor bredde over alder og kjønn, hvilket gir en indikasjon på god kvalitet i yogaklassene.

Anne er en dyktig og inspirerende yogainstruktør som viser et genuint interesse å vise bredden innen yoga. Det betyr at hun ikke kun instruerer fysiske asanas, men også gir en innføring i meditasjon og pranayama. Gruppen liker Annes ”hands on”-måte å instruere på, slik at feilstillinger rettes opp med én gang, for å øke utbyttet og minke skader. Gruppen har utviklet seg fysisk siden oppstarten, og mange i gruppen som sliter med fysiske plager eller monotone arbeidsoppgaver merker en forbedring i sin arbeidssituasjon.

Malin Andersson 

Anne's classes take you on a wonderful journey of re-awakening and re-connecting with your body and your spirit. I think the heart of her practice is to find stillness and create space but trough rigorous alignment of every part of the body in each pose and guided by the breath. We laugh, we sweat, we work hard, we tame our minds, and we are happier and more balanced after every one of Anne's classes.

Dolores Capdevila


Anne is the best kind of yoga teacher because not only does she teach, share, and inspire reflection, creativity, and compassion to her students, but she flows with the currents of her own life with those teachings.

You are sure to leave her class feeling great!

Elinor Ingemann


My first class with Anne had me feeling blissfully happy, sore all over my body, drenched in sweat, and centered. Over the years, Anne has taught me so much about what yoga means to me. She creates playful, loving, and grounded spaces for anyone to practice yoga, on and off our mats. My life and my practice would not be what they are today without Anne.

Kristine Berg


I started off my yoga experience from being skeptical about "new age stuff", but soon realized through Anne's supervision that yoga and meditation is all about objectivity - looking at yourself and the surrounding in a non-judgmental, objective way and realizing that the only way to change your situation is to change yourself. This shift of mind has come through discussions and meditations on and off the mat together with Anne and has helped me over some significant thresholds. 

In the yoga class, Anne combines humor with hands-on advice to guide you through the asanas. Her yoga classes feel safe, yet efficient, and have helped me and several friends loosen up those cranky desktop bodies.

Ola Fredin


Anne har den fantastiske evnen at hun møter alle der de er. Hun gir meg en følelse av å lykkes på yoga-matta til tross for at jeg verken er myk, balansert eller særlig utholdende. I tillegg starter hun alltid timene med noen tankevekkende betraktninger om livet. Hver gang har jeg følt at både kropp og sjel har blitt fornyet i løpet av en yogasesjon med Anne. Anbefales!

Bjørn Frengstad 


Anne has the greatest wise heart I know of, and her way of guiding me safely on and off mat through her deep insights on yogic lifestyle inspires me to try harder to become a better person!

Linn El Ri Flatås


I know Anne as a loving and caring person. She cares about each and everyone of her yoga students and goes far to help us do better at our practice. I love her classes and consider them high quality!

Hanne Wolff  © 2016 terra yoga                                   Admin 

Powered by Wild Apricot Membership Software